Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Een doorlopend gesprek

Een doorlopend gesprek over de stad tussen bestuurders, ambtenaren en architecten over urgente thema’s als groen, woningbouw en inclusiviteit. Het belang daarvan onderstreepte burgemeester Ahmed Aboutaleb aan het slot van de presentatie Letters to the Mayor: Rotterdam.

Letters to the Mayor: Rotterdam is ontstaan uit een internationale samenwerking met Storefront for Art & Architecture uit New York en was in 2018 in Het Nieuwe Instituut te zien. De 46 brieven aan de burgemeester van in totaal 66 architecten gaven uiting aan zorg, waardering, onrust, kritiek, verlangen en dromen.
 


Tijdens de opening nodigde burgemeester Aboutaleb de architecten uit om de vijf meest prangende kwesties voor de stad te formuleren en deze te bespreken met hem en zijn wethouders. Volgend op de uitnodiging organiseerde Het Nieuwe Instituut een serie publieke en besloten gesprekken over Rotterdam die uiteindelijk leidden tot de omschrijving van vijf stedelijke urgenties: ‘Big Green’, ‘Huisvesting als mensenrecht en monument voor diversiteit’, ‘Rechtvaardige stad’, ‘The architecture of work’ en ‘Een architectuurstad om serieus te nemen’.
 


Burgemeester Aboutaleb noemt de plannen geformuleerd door de architecten een goede start, en moedigt hen aan hun visies aan te scherpen tot een revolutionair plan. “Bij het ontwerpen van de stad moeten we de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Het gaat om meer dan zo veel mogelijk woningen creëren, maar ook over licht, lucht en ruimte voor ontmoeting en creativiteit. De visie en de ideeën van architecten helpen ons daarbij. Gemeente, projectontwikkelaars, architecten en niet in de laatste plaats ondernemers en bewoners in de stad, moeten veel meer samen optrekken, zodat de stad nóg meer een plek wordt waar alles en iedereen kan groeien en bloeien.” Hij stelt voor om het gesprek tussen bestuur en architectengemeenschap te continueren omdat, zoals een van de aanwezigen aangaf, een gesprek met vergezichten juist niet vaak gevoerd wordt.
  


De architecten hopen dat de thema’s die benoemd worden in de publicatie ook buiten de contouren van het project door bestuurders, beleidsmakers en stedenbouwers zullen worden benut in het gesprek over de toekomst van Rotterdam.

Architectuur als culturele kracht

Het Nieuwe Instituut ziet architectuur bij uitstek als een maatschappelijke en culturele kracht van waaruit nieuwe perspectieven op onze leefomgeving kunnen ontstaan. Architectuur wordt daarbij niet opgevat als een oplossingsmachine, maar als een discipline waarbinnen kritische vragen gesteld worden.  
 


Rotterdam heeft een lange traditie van betrokkenheid van architecten en ontwerpers bij het visualiseren van een mogelijke toekomst van de stad; van de internationale architectuurmanifestaties AIR in de jaren tachtig en negentig, de salons van het NAi en de IABR tot Agenda Rotterdam, het daaruit voortkomende Architectenplatform en de vele gesprekken die georganiseerd worden door onder meer de dépendance, AIR en Het Nieuwe Instituut. Letters to the Mayor staat dus niet op zichzelf, maar past in de traditie van een voortdurende dialoog over de toekomst van steden en de rol van de ontwerper.

datum
04/03/2019
tijd
10:30 – 12:30
 
 
locatie

Stadhuis Rotterdam

toegang

op uitnodiging

Marina Otero Verzier, Marten Kuijpers, Michiel Raats
Eva Franch, Carlos Mínguez Carrasco
Arna Mačkić & Lorien Beijarts, Studio L A
Rudy Guedj
Arif Kornweitz
Sophia Seawell, Malique Mohamud
Yev Kravt
Rogier Goetze